foto

Počiatek si na poslednú chvíľu ujasňuje, čo so študentmi v RegioJete

Ministerstvo dopravy si nechá vypracovať posudok k nárokom spoločnosti RegioJet.  
© Petit Press, a.s. | Máte pripomienky k tejto stránke? Pošlite nám ich na m@smeonline.sk